Köpeklerde Saldırganlık

Köpeklerde Saldırganlık

Köpeklerde Saldırganlık

Köpeklerde Saldırganlık

Saldırganlık,diğer canlılara yada nesnelere karşı rahatsız edici derecede davranışlar sergilemek olarak tanımlanabilir.Her yaştan köpeklerde görülmekle beraber yavru köpeklerde oyun olarak başlayan davranış bütünü yetişkin yaşlarda  yerini saldırganlığa bırakmaktadır. Sebepleri ne olursa olsun hırıltı, dudaklarda dalgalanma, havlama, mermi şeklini alma, kuyruğunu sertçe sallama,gözlerini dikerek sert sert bakma , ısırma, eylemlerinin bir yada bir kaçını içerir.

Köpek Saldırı Ortak Nedenleri

Köpekler de Tüm ırk, yaş ve cinsiyet de  saldırganlık görülebilir. Ancak, köpekler saldırgan olarak doğmazlar.

Sıklıkla saldırganlık başka bir davranışın doğrudan bir sonucudur.

Köpeklerde saldırganlık birçok durumda köpeğin davranışının normal bir parçasıdır ve  ırk, cinsiyet, erken sosyalleşme, bireysel mizaç, genetik , diğer değişkenler tarafından etkilenir. Nadiren de olsa altta yatan tıbbi sebeplerle de saldırganlık oluşabilir ya da en azından saldırganlığa katkı da bulunabilir.

Saldırganlık için uygun bir  bir tedavi protokolüne başlamadan önce  (örneğin ağrı veya nörolojik bozukluklar gibi)  tıbbi nedenlere bağlı saldırganlık  ekarte edilmelidir.

Irk Duyarlılığı

İnsanlar, en eski arkadaşı olan köpekleri kendi istekleri için manipule ettiler. Bunun için doğal seleksiyona uğrayan cinsler  dışındaki  köpek ırklarının üremesi yaygınlaştı. Bazı ırklar kendi ırk özelliklerinden uzak ve uyumsuz yetiştiler. Av için ayrı ırklar  evcilirken, bazı ırkların burnu bazılarının kulakları bazılarının ise gözleri daha iyi olsun diye seleksiyona uğratıldı. Bu arada bekçi özelliği olması için yetiştirilen ırklar ise saldırgan ve hoşgörüsüz bireyleri fenotipik özellikleri bakımından seleksiyona uğratıldı. Bu ırklar daha sonra doğal olarak saldırgan oldular.  Saldırgan ırkların genotipik özellikleri ise yıllar boyu tüm ırk haritasında etkili oldu. Kötü saldırganlık eğitimi sonucunda ise ırk duyarlılığına bağlı handikaplar ortaya çıktı.

Ne kadar nazik olursa olsun istismar edilen ve kötü muamele gören ihmal edilen köpekler de saldırganlık içeren davranışlar sergilemektedir.Doğru sosyalleşemeyen sevgiyle büyümeyen , sosyal ortamlardan uzakta büyüyüyen köpekler yetişkin olduklarında korkuya bağlı agresyon gösterebilirler.

Tıbbi Nedenler

Nadirende olsa ağrı, kafa şişmesi, kendini koruyamayacak kadar hasta olan yada başka hayvanların saldırısına uğrayan köpeklerde agresyon gösterebilirler.

Agresif Davranış Bordür taşı

Agresif davranış problemlerini uzman bir eğitmen ve veteriner hekim ile beraber çözmeken doğru yaklaşımdır. Her zaman genç köpeklerde daha fazla umut vardır.

Öncelikle hayvanı agresyona iten sebepler bulunmalı ve egale edilmelidir. insan – hayvan arasındaki bağı güçlendirmek saldırgan davranışların çözümü noktasında atılmış en doğru adım olacaktır

Tedavi

Her türlü davranış bozukluğunun tedavisi öncesinde iyi bir analiz ile agresyonun tipi belirlenmelidir;

a)Sahiplenici Agresyon (saldırganlık)

b)Korkuya bağlı Agresyon

c)Alan Agresyonu

d) Erkekler arası Agresyon

e) Yönlendirilmiş Agresyon

f) Avcı Agresyonu

g) İdiopatik Agresyon

h)Öğrenilmiş Agresyon

Veteriner Hekim M. Özgür  ŞİMŞEK  ve konusunda uzman diğer veteriner hekimlerimizin yazılarına ulaşmak için Ansiklopedi sayfamıza göz atabilirsiniz.